XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

sketchbooks

270,000 تومان
مدرس: Mitchleeuwe، طراح دیزنی و پیکسار 6 جلد کتاب | بیش از 600 صفحه اسکچ طراحی 125 دقیقه آموزش تصویری با فرمت Mp4 ترجمه و زیرنویس فارسی حجم فایل: 1485 مگابایت

+600 تصویر رفرنس داینامیک از مرد رزمی

99,000 تومان
در این مجموعه  بیش از 600 تصویر رفرنس با روزلیشن بالا را برای ژستهای هنری ورزش رزمی مردانه را دریافت خواهید کرد. از این تصاویر میتوان برای ساخت تصاویر داینامیک برای بازی،طراحی کاراکتر ، کانسپت آرت استفاده کرد. ژست های A و T را در نمای چرخشی کامل برای حجاری و مدلینگ قرار داده اییم.
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

sketchbooks

270,000 تومان
مدرس: Mitchleeuwe، طراح دیزنی و پیکسار 6 جلد کتاب | بیش از 600 صفحه اسکچ طراحی 125 دقیقه آموزش تصویری با فرمت Mp4 ترجمه و زیرنویس فارسی حجم فایل: 1485 مگابایت

+600 تصویر رفرنس داینامیک از مرد رزمی

99,000 تومان
در این مجموعه  بیش از 600 تصویر رفرنس با روزلیشن بالا را برای ژستهای هنری ورزش رزمی مردانه را دریافت خواهید کرد. از این تصاویر میتوان برای ساخت تصاویر داینامیک برای بازی،طراحی کاراکتر ، کانسپت آرت استفاده کرد. ژست های A و T را در نمای چرخشی کامل برای حجاری و مدلینگ قرار داده اییم.
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

XTEMOS ELEMENTS

BORDERED PRODUCTS GRID

sketchbooks

270,000 تومان
مدرس: Mitchleeuwe، طراح دیزنی و پیکسار 6 جلد کتاب | بیش از 600 صفحه اسکچ طراحی 125 دقیقه آموزش تصویری با فرمت Mp4 ترجمه و زیرنویس فارسی حجم فایل: 1485 مگابایت

+600 تصویر رفرنس داینامیک از مرد رزمی

99,000 تومان
در این مجموعه  بیش از 600 تصویر رفرنس با روزلیشن بالا را برای ژستهای هنری ورزش رزمی مردانه را دریافت خواهید کرد. از این تصاویر میتوان برای ساخت تصاویر داینامیک برای بازی،طراحی کاراکتر ، کانسپت آرت استفاده کرد. ژست های A و T را در نمای چرخشی کامل برای حجاری و مدلینگ قرار داده اییم.
XTEMOS ELEMENTS

BORDERED PRODUCTS CAROUSEL